sympathy for the kristna

12.05.2016 kl. 13:53

kära läsare, jag hitta ett rum i källaren i huset där jag jobbar, som tidigare befolkades av en massa kristna mänskor. rummet var nåtsorts bönerum och passar perfekt för att meditera i. nåt liknande gjorde dom väl där, även om deras meditativa praxis innehöll den dogmatiska lögnen att det gudomliga är ett annat, ett väsen utanför dem själva, som dömer dem.

jag tänker på en diskussion med en mycket kristet religiös vän jag hade för några veckor sen, om pengarnas väsen, om att man måste se dem som vad de är, ett maktredskap, inte siffror, inte nåt som bara ska förstås matematiskt. och att man kan sätta sig över vad pengarna är, genom att hitta modet i sig att sätta sig upp mot den makten, åtminstone mentalt och moraliskt.

vi tänkte på ett bibelställe som vi båda uppskatta men förstod på olika sätt, det går typ "finn först guds rike och rättfärdighet och allt annat ska vara dig givet". jag förstår det som att när man hittar det "gudomliga" inuti sig/i världen så förstår man att allt redan är givet och allting redan har fåtts, förstås på ett mystiskt plan som man bara genom längre övning kan förstå hur det verkar på livet som helhet.

"and the time will come when you see we're all one* and life flows on within you or without you" (* - här missar dock tyvärr de kristna och för det måste man känna medlidande med dem)

den elaka bloggaren