den högsta kasten och vården

09.04.2016 kl. 10:30

kära läsare, jag tänker på en bekant som har berättat om sitt försök att få terapi. hen har lidit av psykiska problem under flera år och enligt egen utsago påverkar det "inte hens arbetsförmåga" men nog desto mer hens livskvalitet i övrigt. hen har berättat om hur läkare inte ringer upp när hen har haft telefontid och om hur psykskötare hen har pratat med för att slippa vidare i processen i stort sett har önskat att hen inte kommer till nästa besök med orden "men du har ju det bra i livet".

själv har jag nu insett att jag borde gå och bearbeta de tunga upplevelser som mitt tidigare liv innebar som gift med en person som led av svåra psykiska problem. jag gick till min arbetshälsovårdsläkare (fick tid inom en vecka att jag ringde) och tillsammans författade vi en fin skrivelse till remissen för fortsatt utredning av mitt behov av fpa-stödd terapi där vi underströk hur mina besvär inverkar negativt på min arbetsförmåga.

det är dom förlösande orden. jag tänker nu med spänning följa med huruvida jag placeras i omkörningsfilen till betald terapi. jag är ju ändå vithyad, man och fast anställd.

den elaka bloggaren